Crispetes per la Norma Schweizer. Pere Pons i Clar. El vaixell de vapor. Cruïlla.